Projekt „Czyste Lasy”

9 listopada 2022

W dniu 7.11.2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej wybrali się na leśną wyprawę, podczas której oczyścili z odpadów pobliski las. W zadaniu tym pomogły im materiały otrzymane od Stowarzyszenia Czysta Polska. Cała akcja związana była z uczestnictwem w projekcie „Czyste Lasy”, którego partnerem jest Województwo Małopolskie. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Czysta Polska, które już od 11 lat prowadzi akcje sprzątania polskich Tatr, a ostatnio również Bałtyku. Celem projek

tu jest zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania lasów i terenów zielonych oraz niebezpieczeństw, jakie odpady niosą dla środowiska.

Dziękuję Pani Dyrektor Agnieszce Chrystyniak, wychowawcom, a przede wszystkim uczniom za zaangażowanie się w sprzątanie lasu. Cieszę się, że młodzież z Naszej Gminy ma świadomość tego, jak ważna jest natura i czyste środowisko.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn