BURMISTRZ, SEKRETARIAT BURMISTRZA
– Pokój nr 6
tel. 14 644 36 10
e-mail: [email protected]
 DZIENNIK PODAWCZY – Pokój nr 03
tel. 14 6443629
 WICEBURMISTRZ – Pokój nr 7
tel. 14 644 36 12
 BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ – Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
[email protected]
 BUDOWNICTWO – Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
 DROGOWNICTWO – Pokój nr 8
tel. 14 644 36 21
[email protected]
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
 OCHRONA ŚRODOWISKA – Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
 SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA – Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
 FUNDUSZE UNIJNE – Pokój nr 9
tel. 14 644 36 16
 GMINNA ADMINISTRACJA OŚWIATY – Pokój nr 13
tel. 14 644 36 15
 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – Pokój nr 12
tel. 14 644 36 26
 INWESTYCJE – Pokój nr 8
tel. 14 644 36 19
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Pokój nr 17
tel. 14 644 36 22
 KSIĘGOWOŚĆ – Pokój nr 16
tel. 14 644 36 28, 14 644 36 18
 PODATKI – Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
 PROMOCJA – Pokój nr 06
tel. 14 644 36 30
e-mail: [email protected]
 ROLNICTWO I LEŚNICTWO – Pokój 04, 05 (parter)
tel. 14 644 36 45
e-mail: [email protected]
 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
 URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE – Pokój nr 06 (Parter)
tel. 14 644 36 30
 ODPADY KOMUNALNE, GOSPODARKA ŚMIECIOWA – Pokój 04, 05 (parter)
tel. 14 644 36 45
e-mail: [email protected]
 Zakład Gospodarki Komunalnej – Ul. Mickiewicza
tel. 14 699 58 13, 14 699 58 14
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
 INFORMATYK – Pokój nr 20
tel. 14 644 36 24