Urząd Miejski w Ryglicach

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
E-mail: [email protected]
Centrala: 14 654 10 19, 14 644 36 10
Fax: 14 654 10 54

 

PRZYJMOWANIE STRON

Burmistrz Ryglic przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00.

 

SEKRETARIAT,
DZIENNIK PODAWCZY
– Pokój nr 6
tel. 14 644 36 10
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ
– Pokój nr 5
_____________________________________________________________________________________________________________

SEKRETARZ
– Pokój nr 4
tel. 14 644 36 12
_____________________________________________________________________________________________________________

KADRY
– Pokój nr 1
tel. 14 644 36 14
_____________________________________________________________________________________________________________

BUDOWNICTWO
BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
– Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
_____________________________________________________________________________________________________________

DROGOWNICTWO
INWESTYCJE
– Pokój nr 8
tel. 14 644 36 19 – Inwestycje
tel. 14 644 36 21 – Drogownictwo
[email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________

FUNDUSZE UNIJNE
– Pokój nr 9
tel. 14 644 36 16
_____________________________________________________________________________________________________________SEKRETARZ

RADCY PRAWNI
– Pokój nr 11
tel. 14 644 31 50
_____________________________________________________________________________________________________________

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
– Pokój nr 12
tel. 14 644 36 26
_____________________________________________________________________________________________________________
OŚWIATA

– Pokój nr 13
tel. 14 644 36 15
_____________________________________________________________________________________________________________

OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SPRAWY WOJSKOWE
OBRONA CYWILNA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
– Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
_____________________________________________________________________________________________________________

SKARBNIK
KSIĘGOWOŚĆ
– Pokój nr 16

tel. 14 644 31 55 – Skarbnik
tel. 14 644 36 23 – Księgowość
tel. 14 644 36 18 – Księgowość
tel. 14 644 36 28 – Księgowość, Transport

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
– Pokój nr 17
tel. 14 644 36 22
_____________________________________________________________________________________________________________

PODATKI
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
– Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
____________________________________________________________________________________________________________

PROMOCJA

tel. 14 644 36 30
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATYK
– Pokój nr 20
tel. 14 644 36 24
_____________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁ KOMUNALNY I ROLNICTWO
Pokój nr 04 i 05
tel. 14 644 36 45
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________

URZĄD STANU CYWILNEGO,
EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE

– Pokój nr 06
tel. 14 644 36 30