Dane niezbędne do wystawienia faktury:

Gmina Ryglice
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9
NIP 993-033-72-47
REGON 851660909

 

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Ryglicach.

Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny na numer konta:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

Osoby fizyczne posiadają swoje indywidualne konta!

 

Wpłaty z tytułu:
– podatku od środków transportowych
– opłaty targowej
– opłaty skarbowej
– opłaty administracyjnej
– opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
– wieczystego użytkowania
– czynszu dzierżawnego
można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

_____________________________________________________________________________________

 

Wpłaty z tytułu:
wadiów przetargowych
zabezpieczeń należytego wykonania umów
należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
67 8589 0006 0050 0000 0084 0002

_____________________________________________________________________________________

 

Wpłaty z tytułu:
udostępnienia danych osobowych
należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
40 8589 0006 0050 0000 0084 0003

NIP: 873-12-06-743
Regon: 000547589

_____________________________________________________________________________________

Numer konta dla wpłat zagranicznych

Numer SWIFT: POLUPLPR

Nr Rachunku: PL 55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa