XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

3 października 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zapraszam na XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 04 października 2022r., o godz. 08.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).

Radny może uczestniczyć w sesji zdalnie logując się do aplikacji e-sesja oraz poprzez aplikację zoom.

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej:

1. Gmina Ryglice posiada zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024 środki na budowę sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej na terenie gminy Ryglice w miejscowości Joniny – przysiółek Liciąż oraz w miejscowości Ryglice na ul. Tarnowskiej w stronę Zalasowej. Obecnie aby móc uruchomić procedurę zachodzi konieczność objęcia części udziałów w spółce Komunalnej Dorzecze Białej na realizację tych dwóch zadań i zabezpieczenia środków w budżecie gminy Ryglice na rok bieżący 2022.

Porządek obrad.

1. Otwarcie XLVIII Nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr XXXIX/286/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

5. Zamknięcie XLVIII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/3d24b822-605e-4

Transmisja na żywo:

https://youtu.be/X-NUS9gMO1o