Godziny pracy lekarzy - modyfikacja
Informacje Ogólne

W załączeniu przesyłamy godziny pracy lekarzy ponieważw chwil przekazania informacji nie były potwierdzona godziny pracy. Zaznaczamy, że godziny pracy lekarza w czwartek mogą ulec zmianie - być wydłużone LEK. MED. ELŻBIETA WITKOWSKA -LIPENSKA dnia 22.11.2021 oraz 29.11.2021 przyjmuje w godz. 1230 – 1700 dnia 23.11.2021 oraz 30.11.2021 przyjmuje w godz. 1130 – 1730   LEK. MED. DOMINIK LEWICKI dnia 24.11.2021 przyjmuje w godz. 1400 – 1800 dnia 26.11.2021 przyjmuje w godz....
Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm.
Informacje Ogólne

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm   Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT.   W Małopolsce warto inwestować i korzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – programu pomocy dla inwestorów obsługiwanego przez Krakowski...
Harmonogram pracy lekarzy w Ryglicach
Informacje Ogólne

  W związku ze zwolnieniem lekarskim Pani Doktor Małgorzaty Setkiewicz i Pana Doktora Waldemara Brońka, w Ośrodku Zdrowia w Ryglicach będą przyjmować w zastępstwie inni lekarze. Poniżej planowany harmonogram przyjęć przez okres najbliższych dwóch tygodni 22.11.2021- 03.12.2021r. Poniedziałek: E. Witkowska- Lipenska 12.30-17.00 Wtorek: E. Witkowska- Lipenska 11.00-17.30 Środa: Dominik Lewicki 14.00-18.00 Czwartek: Jerzy Waliłko 15.00-18.00 Piątek: Dominik Lewicki...
Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP dla Uniszowej
Informacje Ogólne

  Burmistrza Ryglic o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice dla wsi Uniszowa                   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późni. zm.) oraz uchwały nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26...
1 077 450,00 zł subwencji  dla Gminy Ryglice
Informacje Ogólne

  W zawiązku z ustawowym obniżeniem dochodów samorządów gminnych poprzez obniżenie podatków w kolejnych latach Gmina Ryglice otrzymała subwencję z tego tytułu w wysokości 1 077 450,00 zł. Otrzymana subwencja pokryje utracony dochód w 2022 roku.   Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn ...
Informacje Ogólne

  Rozstrzygnęliśmy postępowanie na budowę kolejnej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum, w kierunku Woli Lubeckiej. Wartość tego zadania to blisko 800 tys. zł. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się w obrębie centrum miejscowości. To kolejne środki finansowe z budżetu gminy oraz 500 000,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej. Budowa ścieżek...
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach
Informacje Ogólne

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) zapraszam, na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 26 listopada ( piątek) 2021r., o godz. 12.00 w trybie zwyczajnym i hybrydowym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach, ul. Tarnowska 15, sala I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.Planowany porządek obrad:1. Otwarcie XXXVIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie...
Informacje Ogólne

  Szkoły Podstawowe w Gminie Ryglice otrzymały środki finansowe z Rządowego Program Laboratoria Przyszłości. Jest to największe wsparcie finansowe w historii dla szkół podstawowych. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz...
Informacje Ogólne

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE!!! W związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na terenie miejscowości Ryglice, Burmistrz Ryglic informuje wszystkich mieszkańców miejscowości Ryglice oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie miejscowości Ryglice o możliwości zapoznania się z naniesionymi zmianami. Z danymi ujawnionymi przez Starostwo Powiatowe można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach (pok. Nr 18, II piętro) do...