Konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska

3 sierpnia 2023

Pliki do pobrania i zapoznania się:

Zadania zgłoszone do realizacji przez Gminę Ryglice:

Lp. TYTUŁ PROJEKTU PLANOWANY ZAKRES
1. Wspieranie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ryglice Modernizacja PSZOK oraz doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia jako element szerokiego programu gospodarki odpadami.
2. Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy Ryglice Budowa park&ride wraz z przystankiem autobusowym na terenie gminy Ryglice.
3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ryglice poprzez budowę nowego obiektu w miejscowości Zalasowa Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej. W ramach zadania planowana jest budowa przedszkola w Zalasowej wraz z zapleczem administracyjnym, gastronomicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą (m.in. plac zabaw, parkingi, ciągi komunikacyjne, itd.)
4. Zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków z gminy

Ryglic

Realizacją na terenie Gminy Ryglice zajęć

dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym –Sensorycznie się rozwijam.

Od smyka do doskonałego sensoryka.

5.

Zwiększenie dostępności w zakresie nauki języków u dzieci w wieku przedszkolnym

Dodatkowe lekcje nauki języków obcych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Ryglice wraz adaptacją pomieszczeń zgodnie z zasadami dostępności.