PUNKT OBSŁUGI INWESTORA

Krzysztof Kukułka – Zastępca Burmistrza
Katarzyna Niemiec – starszy inspektor
Elżbieta Witek – starszy inspektor
Adam Szczęch – informatyk urzędu

Punkt prowadzi obsługę inwestora w całym zakresie od momentu decyzji o chęci inwestowania po realizację działań administracyjnych skończywszy na zakończeniu prac budowalnych. Każdy Inwestor traktowany jest indywidualnie. POI jest w stałym kontakcie z inwestorem również po zakończeniu inwestycji.