Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

WyszczególnienieStawka maksymalnaStawka w GminieRóżnicapodatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty0,99 zł0,60 zł0,39 złpodatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – budynki24,84 zł16,00 zł8,84 złpodatek od ŚT powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie880,77 zł420,00 zł460,77 złpodatek od ŚT powyżej 5,5 t do 9 t włącznie1 469,31 zł470,00 zł999,31 złpodatek od ŚT powyżej 9 t, ale poniżej 12 t1 763,16 zł680,00 zł1 083,16 zł

Gmina Ryglice zdecydowała się stosować znacząco niższe stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od dopuszczalnych stawek maksymalnych. To przede wszystkim wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Potwierdzeniem polepszających się warunków dla prowadzenia biznesu jest kolejny przyrost liczby podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju gospodarczego.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Ryglic są również zmieniające się wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 539,25 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 499,67 .