Zostaw swój podatek w gminie Ryglice

24 kwietnia 2024

Ważne!

Czy wiesz, że aż 38,64% zapłaconego podatku PIT zostaje w Gminie Ryglice?

Dochody z podatku PIT są ogromnie ważnym źródłem przychodów dla każdej polskiej gminy.

Wobec tego, każdy z mieszkańców może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy poprzez prawidłowe wypełnienie deklaracji PIT. Każda złotówka otrzymana z udziałów w podatkach dochodowych powoduje, że jakość życia w Gminie ulega poprawie, a Gmina ma środki na świadczenie usług i realizowanie zadań publicznych na coraz większym poziomie. W Gminie Ryglice mieszka coraz więcej osób, prowadzonych jest także coraz więcej działalności gospodarczych, jednakże nie idzie to w parze z realizacją obowiązku prawidłowego rozliczenia PIT i nadal wiele osób rozlicza swój PIT w innym miejscu.

Aby płacić podatki w Ryglicach, nie trzeba być tu zameldowanym.

By to zrobić wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danej gminy oraz aktualny adres zamieszkania w Gminie Ryglice.

Jeśli już złożyłeś deklarację podatkową wystarczy wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego, przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do właściwego miejscowo urzędu skarbowego albo dokonać aktualizacji wpisu na biznes.gov.pl (dotyczy przedsiębiorców) w zależności od terminu jego zmiany. 

Płacąc podatki w Gminie Ryglice przyczyniasz się do jej rozwoju!

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-ryglicach/