Zmiany w programie Czyste Powietrze w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła

1 lutego 2024

W związku z działaniami związanymi ze sprzedażą na rynku urządzeń niespełniających deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, które nie kwalifikują się
do dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował wymogi, które zaczną obowiązywać od
1 kwietnia 2024 r.

Zmiany te dotyczą pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. Informacja dotyczące planowanych zmian w zakresie wymogów technicznych dot. pomp ciepła znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany

W przypadku kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet także planowane jest wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie spośród wpisanych na listę ZUM, co związane jest z podawaniem przed producentów/sprzedawców fałszywych informacji o urządzeniu i wprowadzaniu Wnioskodawców programu w błąd, co z kolei uniemożliwia staranie się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Nie planuje się jednak w przypadku tych źródeł ciepła, zmiany wymogów, które będą musiały spełniać kotły w stosunku do wymogów obowiązujących w aktualnej wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.