ZMIANA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAŁOPOLSKI

21 października 2022

Do końca kwietnia 2024 r. został przedłużony termin użytkowania pozaklasowych kotłów (w tym klasy 1 i 2) oraz piecyków ogrzewania miejscowego ( kominki, kozy, piece kaflowe, trzony kuchenne). Zmiana uchwały została przegłosowana przez Radnych Województwa Małopolskiego znaczną większością głosów

 

Niezmienny pozostaje zapis dotyczący nowych urządzeń grzewczych montowanych w budynkach. Od 1 lipca 2017 r. nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. Zainstalowane źródło ciepła musisz spełniać wymogi ekoprojektu. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe należy wybrać urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące wyposażone w zbiornik buforowy. W nowych kotłach nie można instalować rusztu awaryjnego.

Więcej informacje na stronie internetowej:

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-reagujemy-na-glosy-mieszkancow/

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/