ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2023/2024

15 listopada 2023

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2023/2024

Odśnieżanie dróg gminnych:

– Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 14 699 -58-13,  698-365-745

L. p.

Rejon

Wykonawca

Nr tel. do kontaktu z Wykonawcą

1.

Ryglice cz. północno-wschodnia

IKEBA Kazimierz Słomski

602 658 784

2.

Ryglice cz. Połu- dniowo-zachodnia

IKEBA Kazimierz Słomski

602 658 784

3.

Zalasowa cz. zachodnia

Nieregularny Przewóz Towarów Sylwester Pawłowicz

605 099 919

4.

Zalasowa cz. wschodnia

Nieregularny Przewóz Towarów Sylwester Pawłowicz

605 099 919

5.

Lubcza

Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

698 365 745

6.

Wola Lubecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w toku

7.

Uniszowa, Bistuszowa

IKEBA Kazimierz Słomski

602 658 784

8.

Joniny

Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

698 365 745

9.

Kowalowa

Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

698 365 745

Usuwanie oblodzeń na drogach gminnych:

– Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa 14 699-58-13,
698-365-745

L. p.

Rejon

Wykonawca

Nr tel. do kontaktu
z operatorem

1.

Ryglice, Zalasowa, Wola Lubecka, Uniszowa, Bistuszowa

SAM – TRANS Wojciech Strugała

604 455 172

2.

Joniny, Kowalowa, Lubcza

Urząd Miejski w Ryglicach Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

698 365 745


Zimowe utrzymanie
dróg powiatowych:

– Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie – 501 799 432, 14 674 12 30, 14 678 70 50

L. p.

Nr drogi

Przebieg drogi

Nr tel. do kontaktu
z operatorem

1.

1381K

Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn

501 799 432

2.

1382K

Łęki Górne-Zwiernik- Zalasowa

501 799 432

3.

1383K

Kowalowa – Lubcza – Strzegocice

501 799 432

4.

1384K

Zalasowa – Joniny – Szerzyny

501 799 432

5.

1385K

Jasło – Ryglice – Tuchów

501 799 432

6.

1357K

Tarnów – Ryglice – Żurowa – Ołpiny

501 799 432

UWAGI:

1. Ryglice cz. północno-wschodnia: Jastruna, Aleksandra Fredry, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Pszenna, Bednarska, Kazimierza Wielkiego, Rolnicza, Gen. Józefa Bema, Łąkowa, Górzysta, Wacława Boratyńskiego, Rynek – parkingi, Parking koło szkoły, Łyczków, Piastowska, Mickiewicza, Szwedzka, ul. Rynek.

2. Ryglice cz. południowo-zachodnia: Armii Krajowej, Partyzantów, droga gminna od ul. 11 Listopada, Wirtla, Boczna, Zakątna, Leśna, Strumieniowa, Biecka, Książęca, Węgierska, droga na cmentarz, Parking koło kościoła, Parking koło cmentarza, Wyrwy, Łokietka, Witosa, Polna, Batalionu Barbara, Batalionów Chłopskich.

3. Zalasowa cz. zachodnia: ul. Węgierska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piastowska, drogi gminne od ul. Tuchowskiej, ul. Władysława Jagiełły, ul. Krótka, ul Jagiellońska, ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, droga Sielna, droga na Kiermasz, Parkingi: koło szkoły, plac Maryjny, plac koło poczty.

4. Zalasowa cz. wschodnia: ul. Jana Kochanowskiego, ul. Tuwima, ul. Zgodna, ul. Leśna, ul. Graniczna, droga koło cmentarza, ul. Adama Mickiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Władysława Reymonta, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kościelna, droga na Góry, ul. Sportowa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Cypriana Norwida, ul. Południowa, ul. Św. Walentego, droga na P. Poniewierkę, Droga od ul. Zielonej (droga na Papugę), Droga na Grażynę Bardo, Karpała (od ul. Kazimierza Wielkiego).

Apel do mieszkańców GMINY RYGLICE!

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach  zwraca się
z apelem do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności i troski wobec mieszkańców
w sytuacji wystąpienia niskich temperatur  oraz trudnych warunków zimowych.

W przypadku wystąpienia i utrzymywania się niskich temperatur i opadów atmosferycznych niezbędnym będzie zapewnienie pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy w tym również wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj pomoc osobie starszej lub niepełnosprawnej!

W przypadku zapewnienia ochrony osobom w sytuacji zagrożenia życia ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych w tym również wskazującym na spożycie alkoholu
(nagłej interwencji ) należy kontaktować się:
* z numerem alarmowym 112
* z Komisariatem Policji w Tuchowie Tel. 14 6525877
* Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie, Tel. 14 6883331

 

OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH

Łaźnia dla Bezdomnych ul. Bandrowskiego 26, Tarnów

Kuchnia dla ubogich Caritas Diecezji Tarnowskiej Panny Marii 1, Tarnów

Kuchnia dla ubogich Zakonu Ojców Bernardynów Bernardyńska 13, Tarnów

Kuchnia Caritas Prostopadła 9 A 146223978, Tarnów

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach na mocy podpisanej umowy kieruje osoby bezdomne do Domu dla Bezdomnych w Dębicy ul. Św. Brata Alberta 2