Zgłoś miejsce/obiekt służące rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. „Z kijkami po wschodniej Małopolsce”

10 listopada 2023

Znasz miejsce/obiekt służące rozwojowi turystyki, szczególnie w kontekście uprawiania
Nordic Walking, w obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Stowarzyszenia
„Kwartet na Przedgórzu”, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Warunki zgłoszenia oraz zasady wyboru miejsca/obiektu służącego rozwojowi turystyki
w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce:
W pierwszej kolejności wybierane zostaną miejsca/obiekty jest atrakcyjność dla turysty, osób spędzających czas na obszarze, odległość od wyznaczonych przez partnerów projektu
współpracy tras Nordic Walking oraz miejsca/obiekty utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym, gastronomią, miejscami odpoczynku, szlakami i zabytkami, a także miejscami noclegowymi. Wybrane zostaną miejsca/obiekty służące rozwojowi obszaru w zakresie turystki po wschodniej Małopolsce, szczególnie w kontekście ścieżek Nordic Walking oraz rehabilitacji postcovidowej i oddechowej. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie
internetowej: www.dunajecbiala.pl www.kwartetnaprzedgorzu.pl www.psr.tuchow.pl
www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r.
poprzez przesłanie na adres mailowy: [email protected] kserokopii zgłoszenia lub osobiste
dostarczenie do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10 33-170
Tuchów) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Nie czekaj! Zgłoś miejsce/obiekt już dziś!

Formularz-zgłoszeniowy-miejsc_obiektów-PSR