Zebranie sprawozdawcze OSP Lubcza

6 lutego 2024

W minioną sobotę odbyło się pierwsze Walne Zebranie Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie. Serdecznie dziękuję OSP Lubcza za zaproszenie na sobotnie spotkanie podsumowujące rok 2023.

Zebrania sprawozdawcze są organizowane przez jednostki OSP corocznie, aby przedstawić sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności osp oraz udzielić absolutorium dla zarządu OSP.

Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdania:

-Sprawozdanie prezesa OSP Lubcza, które przedstawił dh Adam Augustyn.

-Z działalności za rok 2023, które przedstawił dh Paweł Kaliciński.

-Z działalności finansowej za rok 2023, które przedstawił dh Kazimierz Kowalski.

-Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023, które przedstawił dh Robert Głaz.

Po sprawozdaniu na wniosek komisji rewizyjnej zostało udzielone absolutorium zarządowi oraz przedstawienie i zatwierdzenie planów na bieżący rok.

W spotkaniu brali udział druhowie seniorzy oraz druhowie z czynnej służby, jak również drużyna młodzieżowa, w szczególności cieszy mnie fakt, że dzieci i młodzież tak chętnie angażują się w działalność drużyn młodzieżowych.

Chcę podziękować wszystkim strażakom ochotnikom z miejscowości Lubcza za poświęcenie, odwagę oraz empatię podczas ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców. Dziękuję również za Waszą gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzę bezpiecznych powrotów z akcji, pomyślności oraz satysfakcji z jakże trudnej służby, którą wykonujecie. 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn