Zebranie OSP Zalasowa

19 lutego 2024

Burmistrz w swoim wystąpieniu poinformował o złożeniu wniosku na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Zalasowa. Koszt zakupu średniego wozu bojowego to kwota około 1 250 000, 00 zł. W większości zakup będzie dofinansowany ze środków zewnętrznych Marszałka Województwa Małopolskiego wspólnie ze środkami finansowymi gminy Ryglice, WFOŚiGW oraz OSP. Niezbędna jest wymiana samochodu na nowy, ponieważ jednostka OSP Zalasowa dysponuje w tej chwili jednym z najstarszych samochodów bojowych w naszej gminie. Samochód ma 26 lat.

W sobotę spotkaliśmy się wraz z jednostką na walnym zebraniu sprawozdawczym. Strażacy przedstawili bardzo szerokie oraz szczegółowe sprawozdanie za rok 2023. Zarządowi zostało udzielone absolutorium. Jednostka w Zalasowej ma najwięcej wyjazdów w naszej gminie do zdarzeń losowych ratując nasze życie, zdrowie i mienie. Dysponuje również największą jednostką Drużyny Młodzieżowej. W spotkaniu brał udział Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski.

Życzę OSP Zalasowa tyle samo wyjazdów co powrotów, a przede wszystkim, jak najmniej wyjazdów do akcji. Dziękuję strażakom za służbę mieszkańcom naszej gminy w roku 2023.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn