Zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych zakończone

23 lutego 2023

Zakończyliśmy zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ryglice. Frekwencja była wysoka, jednak w szczególności cieszy mnie, że dzieci i młodzież tak chętnie angażują się w działalność drużyn młodzieżowych.

Gmina Ryglice zabezpiecza jednostkom OSP środki finansowe na bieżącą działalność bojową oraz remonty.

Na zebraniach przedstawiłem zakres inwestycji, jakie będą realizowane w najbliższym czasie oraz jakie inwestycje zostały zrealizowane. W roku 2022 i 2023 na rozbudowę i modernizację jednostek OSP Gmina Ryglice przeznaczy kwotę ponad 5 000 000,00 zł. W szczególności na rozbudowę i modernizację remiz strażackich wraz z placem manewrowym i zagospodarowaniem terenu w Woli Lubeckiej, Joninach i Kowalowej.

Złożony został również wniosek na zakup lekkiego samochodu ratowniczego. Jego zakup będzie uzależniony od wysokości dofinansowania.

Chcę podziękować wszystkim strażakom ochotnikom z Naszej Gminy za poświęcenie, odwagę oraz empatię podczas ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców. Dziękuję również za Waszą gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzę bezpiecznych powrotów z akcji, pomyślności oraz satysfakcji z jakże trudnej służby, którą wykonujecie. 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn