Zawiadomienie o posiedzeniu XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

28 lipca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam, że XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2022r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala obrad lub zdalnie (poprzez aplikacje zoom).

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej:

1. Konieczność podjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej i przesunięcia brakujących środków na budowę przedszkola w miejscowości Ryglice

Porządek obrad

1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038

5. Wolne wnioski i zapytania

6. Zamknięcie XLV nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Marek Dudowicz

Link do materiałów:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/bfc7701c-e7b2-4

Transmisja na żywo:

https://youtu.be/qgMh96G_rpc