Zakończyliśmy walne zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w naszej gminie

5 marca 2024

W dni 2 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kowalowa podsumowujące działalność jednostki za poprzedni rok. Na zebraniu obecni byli:

– Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie młodszy aspirant Marcin Długosz

– Prezes zarządu gminnego ZOSP RP druh Robert Ługowski

– Komendant gminny druh Wiesław Siedlik

– Ksiądz, druh Łukasz Kita

– Burmistrz Gminy Ryglice Pan Paweł Augustyn

– Zastępca Burmistrza Gminy Ryglice Pan Krzysztof Kukułka

– Radna Rady Miejskiej w Ryglicach Pani Bernadeta Wilk

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Pan Grzegorz Wojtanowski

– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalowej Pan Wacław Kołczak

– Proboszcz Kowalowej ksiądz Stanisław Kocoł

Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie z działalności za rok 2023, sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Zarząd po przedstawieniu sprawozdań otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2023. Jednogłośnie również przegłosowano plan działalności oraz plan finansowy na rok 2024.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn