Za 16 420 608,20 zł wykonano dróg w Gminie Ryglice

19 stycznia 2023

W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste otwarcie dróg. Jako pierwsze otwieraliśmy drogi powiatowe, a przede wszystkim najdłuższy jej odcinek Zalasowa – Tuchów realizowany przez Powiat Tarnowski wraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Łącznie Powiat oraz Lasy Państwowe – 3 003 893,36 zł.

Następnie otwieraliśmy 28 odcinków dróg oraz 2 odcinki chodników, które realizowane były z programów Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Łącznie położyliśmy 22,305 km nakładek asfaltowych za kwotę 13 416 714,84 zł .

Łączne inwestycje Gminne i Powiatowe w drogownictwo w 2022 r. to kwota 16 420 608,20 zł.

Na ręce Pani Poseł Anny Pieczarki składam serdeczne podziękowanie wszystkim parlamentarzystom, a w szczególności Pani Poseł za współpracę z Gminą Ryglice oraz udział w otwarciu. Dziękuję również Panu Posłowi Piotrowi Sakowi, Panu Staroście Romanowi Łucarzowi, Panu Wicestaroście Jackowi Hudymie, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Panu Pawłowi Szczygłowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gromnik Panu Grzegorzowi Wojtanowskiemu, Radnym Rady Miejskiej w Ryglicach.

Są to dla samorządu Gminy Ryglice rekordowe inwestycje zrealizowane w ciągu jednego 2022 r.

Bardzo sobie cenię współpracę z Panem Pawłem Augustynem Burmistrzem Ryglic, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Panem Pawłem Szczygłem, a w sposób szczególny chcę podziękować Pani Poseł Annie Pieczarce, bo to nasze wspólne działania doprowadziły do tego, że wielu mieszkańców Gminy Ryglice i nie tylko, będzie poruszało się po nowych nawierzchniach asfaltowych” – powiedział Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz.

Mamy efekt bezpiecznej drogi i to bezpieczeństwo, na którym zależy nam jako odpowiedzialnym na środowisko, a szczególnie te piękne lasy małopolski” – powiedział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Paweł Szczygieł.

Chciałem za Pana Dyrektora Pyzdka podziękować za wykonaną ciężką pracę grupie ludzi, którzy zajmowali się tym przetargiem, którego przebieg i wykonanie nakładki odcinka było bardzo sprawne, co przede wszystkim będzie służyło mieszkańcom” – powiedział Wicestarosta Pan Jacek Hudyma.

Dziękuję wszystkim za współpracę w poprzednim, tak obfitym w inwestycje roku, jak również zwracam się z prośbą do parlamentarzystów, Starostwa Powiatowego, Lasów Państwowych o wspieranie inwestycji o dalszą współpracę, która przyniesie naszym mieszkańcom wiele dobrych rozwiązań i usprawni funkcjonowanie.

W załączeniu wykaz.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn