XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

26 października 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zawiadamiam o posiedzeniu XLIX Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 31 października ( poniedziałek ) 2022r., o godz. 14.00 w trybie zwyczajnym w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala nr 3, I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji RM
4. Interpelacje
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/285/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/286/21 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( ul. Reymonta w Zalasowej)
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w zakresie naprawy podłoża i wykonania nawierzchni bitumicznej na części ul. Jagiełły w Zalasowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w zakresie naprawy podłoża i wykonania nawierzchni bitumicznej na części ul. Słowackiego w Zalasowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w zakresie naprawy podłoża i wykonania nawierzchni bitumicznej na części ul. Granicznej w Zalasowej
12. Wolne wnioski i zapytania
13. Zamknięcie XLIX sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
Marek Dudowicz

 

Materiały:

https://ryglice.esesja.pl/

Transmisja:
https://youtu.be/aMnTirroTiY