Wypadki w rolnictwie – gmina Ryglice

7 grudnia 2023

Nikt z nas nie chciałby aby komuś z naszych najbliższych lub nam samym przytrafił się wypadek. Niezależnie czy do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi podczas zabawy czy podczas pracy, jego skutki bywają bardzo dotkliwe dla zdrowia, niejednokrotnie zagrażając także życiu poszkodowanego. Grupą zawodową ze względu na charakter pracy szczególnie narażoną na zagrożenie wypadkiem są rolnicy. Ciężka praca rolnicza wykonywana na terenie gospodarstwa lub poza nim wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz wymusza odpowiedzialne, zgodne z zasadami BHP zachowania.

Do końca listopada 2023 roku zgłoszono 9 zdarzeń, do których doszło na terenie gminy Ryglice. Ubezpieczeni rolnicy ubiegali się o jednorazowe odszkodowanie przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Około 50 % wszystkich zgłoszonych zdarzeń wiązało się z upadkami osób. W tej grupie wypadkowej wyróżnić można upadki z maszyn i urządzeń rolniczych, upadki z drabin i podestów, upadki na powierzchni podwórka itd. Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie odnotowali również pochodzące z ryglickiego terenu wypadki związane z upadkami przedmiotów oraz obsługą zwierząt hodowlanych.

Miejscem na terenie gospodarstwa, gdzie na co dzień porusza się najwięcej osób jest właśnie teren podwórka. Wyznaczenie szlaków komunikacyjnych oraz systematyczna dbałość o ich stan techniczny powinny być oczkiem w głowie każdego gospodarza. Wystające, nierówne płyty chodnikowe czy pokruszony, stary beton przyczyniły się już do kalectwa wielu osób. Wytyczone ścieżki i chodniki wymagają także skutecznej ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zasypane śniegiem szlaki należy na bieżąco odśnieżać i w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności posypywać piaskiem lub solą gospodarczą.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców terenów wiejskich, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia ogłoszonych kampanii prewencyjnych. Ich celem jest ukazanie zagrożeń związanych między innymi z upadkami, obsługą maszyn i urządzeń rolniczych czy stosowaniem substancji niebezpiecznych w produkcji rolniczej. Przyjęte założenia realizowane są na co dzień przez pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie oraz podległych Placówek Terenowych.

Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie

Wojciech Mruk