WYNIKI EGZAMINU KL.VIII SP w roku szkolnym 2023/2024

5 lipca 2024

WYNIKI EGZAMINU KL.VIII SP

w roku szkolnym 2023/2024

Poniżej przedstawiam wyniki jakie uzyskali uczniowie w poszczególnych szkołach podstawowych Gminy Ryglice:

Szkoła

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Stanin

1-9

%

Stanin

1-9

%

Stanin

1-9

%

SP Ryglice

5

62

5

52

5

61

SP Lubcza

5

58

4

44

3

50

SP Kowalowa

7

73

5

46

5

61

SP Zalasowa

2

44

4

39

2

44

SP Joniny

3

50

1

17

1

28

SP Wola Lubecka

Nie było klasy VIII

Średnia gminy

57

46

51

Kraj

61

52

66

Powiat

62

46

63

Województwo

67

52

70

SP Bistuszowa

6

68

8

70

6

70

Liczba zdających: 44 uczniów