Wyniki egzaminów klas VIII szkół podstawowych

7 lipca 2022

Z radością należy stwierdzić, że średnia egzaminów w Gminie Ryglice w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła:

Język polski o 8,45%

Matematyka o 12,12%

Język obcy o 2,43%.

Natomiast w języku polskim i matematyce średnia na terenie Gminy Ryglice jest zdecydowanie wyższa od średniej krajowej.

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim dyrektorom, wychowawcom oraz nauczycielom za osiągnięte wyniki w poszczególnych szkołach.

W sposób szczególny chcę podziękować Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubczy Magdalenie Szwajkosz oraz gronu pedagogicznemu za osiągnięcie najwyższych wyników w tym roku.

Dziękuję również pracownikom obsługi szkół, którzy także wnieśli swój wkład w osiągnięte wyniki, dbając o czystość oraz wyżywienie naszych dzieci.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Szkoła

Przedmiot

język polski

matematyka

język obcy

Stanin

1-9

%

Stanin

1-9

%

Stanin

1-9

%

SP Lubcza

7

66,2

8

73,5

5

62,3

SP Wola Lubecka

5

58,33

7

66,33

6

66,83

SP Ryglice

6

61,43

7

65,65

4

58,00

SP Zalasowa

4

54,16

5

57,76

5

60,42

SP Joniny

9

78,5

3

46,00

2

39,00

SP Kowalowa

4

56,1

3

46,0

3

52,0

Średnia gminy

62,45

59,21

56,43

Kraj

60%

57%

67%

SP Bistuszowa

5

57,0

6

61,0

5

62,0