WYKAZ SOŁTYSÓW POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY RYGLICE

2 lipca 2024

W niedzielę 30 czerwca 2024 r. odbyły się w wybory na sołtysów i członków rad sołeckich podczas których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w miejscowości Joniny, Kowalowa, Lubcza i Zalasowa.

 

Sołectwo Joniny

Sołtysem został wybrany Pan Tomasz Tulik

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pan Jan Smalarz

 2. Pan Józef Tuszyński

 

Sołectwo Kowalowa

Sołtysem została wybrana Pani Barbara Mosoń

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pani Aneta Firmuga

 2. Pan Marcin Kantor

 

Sołectwo Lubcza

Sołtysem został wybrany Pan Paweł Kumięga

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pan Adam Augustyn

 2. Pan Bogusław Kumięga

 3. Pani Agata Marcinek

 4. Pan Marek Marcinek

 

Sołectwo Zalasowa

Sołtysem wybrany został Pan Adam Bardo

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pan Witold Romanowski,

 2. Pan Wiesław Tokarz,

 3. Pan Sylwester Pawłowicz

 4. Pan Franciszek Wójtowicz

 

Na podstawie §28 ust. 5 statutów Sołectw: Bistuszowa, Uniszowa, Wola Lubecka oraz §28 ust. 5 Statutu Miasta Ryglice, w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice i członków Zarządu Miasta Ryglice zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. w niżej wymienionych Sołectwach została zgłoszona tylko jedna kandydatura na sołtysa/ przewodniczącego zarządu miasta Ryglice oraz kandydatury na członków rad sołeckich/ członków zarządu Miasta Ryglice w liczbie wymaganej na podstawie §21 ust.2 ww. statutów,
co powoduje, że nie przeprowadza się wyborów.

 

Sołectwo Bistuszowa

na sołtysa wsi została wybrana Pani Brygida Niziołek-Szpak

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pani Helena Nalepka

 2. Pani Elżbieta Witek

Sołectwo Uniszowa

na sołtysa wsi został wybrany Pan Andrzej Król

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pani Edyta Kantor

 2. Pan Adam Stańczyk

Sołectwo Wola Lubecka

na sołtysa wsi został wybrany Pan Marian Kurek

W skład rady sołeckiej weszli:

 1. Pan Bogdan Galus

 2. Pan Andrzej Stańczyk

 

Miasto Ryglice

na przewodniczącego zarządu Miasta Ryglice został wybrany Pan Tobiasz Paluch

W skład członków zarządu Miasta Ryglice weszli:

 1. Pani Katarzyna Gawron

 2. Pan Andrzej Pikusa

 3. Pani Sylwia Popiela-Kawa

 4. Pan Wojciech Strugała

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn