Wybory Sołeckie – Informacja

28 maja 2024
Informujemy, że wybory Sołtysów i członków Rady Sołeckiej w sołectwach: Bistuszowa, Uniszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa oraz wybory Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice i członków Zarządu
Miasta Ryglice odbędą się 30 czerwca 2024 r.
Szczegółowe informacje na temat wyborów (wraz z załącznikami) znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu: