Wręczenie symbolicznych czeków

7 czerwca 2022

W dniu wczorajszym Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz wraz z Parlamentarzystami Ziemi Tarnowskiej wręczyli symboliczne czeki na inwestycje, o których już informowaliśmy. Gmina Ryglice otrzymała łącznie 9 799 500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Joninach, Kowalowej, Ryglicach i Woli Lubeckiej. Czek potwierdzający dofinansowanie z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych odebrał Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Kukułka.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn