Wielkie sadzenie Lasu Pamięci

19 maja 2023

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!” – głosił Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku.

Wczoraj w dniu 103 rocznicy urodzin Jana Pawła II odbyło się wspólne sadzenie Lasu Pamięci Jana Pawła II w Joninach, w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”, zorganizowanej przez Lasy Państwowe. Celem ten cennej inicjatywy było upamiętnienie całego życia Karola Wojtyły, który podkreślał, że szacunek dla przyrody sprzyja rodzeniu się solidarności między ludźmi.

Serdecznie dziękuję Nadleśnictwu Gromnik na czele z Nadleśniczym Panem Grzegorzem Wojtanowskim za przeprowadzenie akcji. Dziękuję również Ks. Prałatowi Franciszkowi Kuczkowi, Zastępcy Burmistrza Panu Krzysztofowi Kukułce oraz wszystkim uczestnikom za obecność na wydarzeniu, które było hołdem dla Naszego Rodaka Jana Pawła II za jego życie, działalność i posługę.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn