Wielkie asfaltowanie w gminie rozpoczęte

13 marca 2024

Rozpoczęliśmy asfaltowanie kilkudziesięciu odcinków dróg w naszej gminie. Pierwsza nakłada asfaltowa została wykonana w miejscowości Lubcza droga na Nową Wieś (na Dęba), której koszt to 489 270,54 zł. Ponadto obecnie trwają roboty budowalne przebudowy 22 odcinków dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład oraz trwają postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę dwóch odcinków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dwóch odcinków z Funduszu Dróg Rolnych, gdzie szacowana wartość robót wynosi 8 699 530,47 zł.

Firma PDM Dębica, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na większość dróg rozpoczęła asfaltowanie dróg, które będą realizowane przez okres 6 miesięcy. Nakładki asfaltowe są budowane na odpowiedniej podbudowie i grubości tak, aby przez wiele lat mogły służyć mieszkańcom naszej gminy. Łącznie na nakładki asfaltowe w tym roku samorząd Gminy Ryglice wyda 9 188 801,01 zł, z czego około 10% to budżet gminy, a resztę gmina pozyskała z wyżej wymienionych programów.

Nakładki zostaną położone w każdej miejscowości.

Zwracam się do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania nakładek asfaltowych, ponieważ drogi czasowo będą zamknięte, jak również w niektórych przypadkach ruch będzie wahadłowy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn