Walne Zebranie Związku Samorządów Polskich

7 czerwca 2023

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. uczestniczyłem w Kaliszu w Walnym Zebraniu Samorządów Polskich połączonym z II Kongresem Aglomeracji Lokalnych. Gmina Ryglice od 5 lat jest członkiem Związku Samorządów Polskich, który skupia kilkaset gmin oraz powiaty i województwa z całej Polski. Poprzez Związek Samorządów Polskich uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat programów realizowanych przez rząd RP.

Powiat Tarnowski wraz ze mną reprezentowali Burmistrz Zakliczyna, Wójt Rzepiennika Srzyżewskiego oraz Wiceburmistrz Zakliczyna. Starostwo Powiatowe w Tarnowie reprezentowali – Starosta Tarnowski Roman Łucarz, natomiast Województwo Małopolskie – Wicemarszałek Józef Gawron.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn