Walne zebrania sprawozdawcze OSP

13 lutego 2024

W minioną sobotę odbyły się w naszej gminie kolejne walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych. O godzinie 16:00 odbyło się walne zebranie jednostki OSP Ryglice, natomiast o godzinie 18:00 spotkanie rozpoczęło się w jednostce OSP Wola Lubecka. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na zebranie. Mieliśmy możliwość wspólnie podsumować rok 2023 oraz omówić plan na kolejny rok. Zarządowi obu jednostkom zostało udzielone absolutorium.

Wszystkim Druhnom i Druhom z OSP życzę wszelkiej pomyślności i wiele satysfakcji z pełnienia służby na rzecz mieszkańców gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn