UWAGA !! Zmiana miejsca posiedzenia najbliższej sesji !!!

27 czerwca 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Marek Dudowicz informuje mieszkańców, że nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia sesji absolutoryjnej w miesiącu czerwcu. Sesja w dniu 29.06.2022 g. 12.00 odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala obrad nr 3, I piętro zamiast w Spichlerzu Dworskim. Godzina rozpoczęcia nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Marek Dudowicz