Umowa na wodociąg podpisana

11 maja 2023

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wodociąg, który zostanie wybudowany wzdłuż drogi powiatowej od Ryglic do Zalasowej. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 67 gospodarstw. Łączny koszt inwestycji to kwota 1 912 309,57 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023 roku.

Umowę podpisał Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Pan Wojciech Skruch oraz wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKOMONT Krzysztof Brach z siedzibą w Moszczenicy, w obecności współwłaściciela Spółki Burmistrza Ryglic Pawła Augustyna oraz Radnego miejscowości Zalasowa Pana Wojciecha Kawy, który zabiegał o budowę wodociągu.

Chcę podziękować Prezesowi Spółki Panu Wojciechowi Skruchowi, który będzie realizował kolejną inwestycję na terenie Gminy Ryglice.


Burmistrz Ryglic

 

Paweł Augustyn