Umowa na remont ul. Kościelnej podpisana

28 kwietnia 2023

W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z firmą ROAD SYSTEMS S.C Jacek Niedojadło na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 204026K w km od 0+000 do km 0+795 w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice” – ul. Kościelna. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 433.614,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 727.727,00 zł.

Jak deklaruje Wykonawca, prace rozpoczną się zaraz po długim weekendzie majowym. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ podczas wykonywanych prac ruch na ul. Kościelnej będzie odbywał się w systemie wahadłowym.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn