Ulica Kościelna w Zalasowej wyasfaltowana

11 sierpnia 2023

Droga Gminna – ulica Kościelna, która była bardzo zniszczona doczekała się remontu. Położona została na niej nakładka asfaltowa jak również została poszerzona do maksymalnej szerokości. Kilka lat trwało uregulowanie drogi a przede wszystkim osuwiska, które wymagało powołania biegłego geologa. Ostatecznie wydał on opinie, iż osuwisko się ustabilizowało i można położyć na nim nakładkę asfaltową, co pozwoliło Gminie Ryglice na złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz realizację tego zadania za kwotę 727 727,00 zł.

Pragnę podkreślić, że konsekwentnie realizujemy złożone Państwu obietnice realizacji inwestycji. Tym samym przekazuję drogę oficjalnie mieszkańcom do użytkowania i niech nam służy wiele lat.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn