Ujęcie wody do celów gospodarczych w Zalasowej otwarte

4 lipca 2022

Mieszkańcy miejscowości Zalasowa, którym brakuje wody, mogą bezpłatnie zaopatrywać się w wodę do celów gospodarczych na ulicy Sportowej, gdzie są zlokalizowane studnie, z których korzystała szkoła podstawowa. Na ujęciu wody zamontowana jest pompa, która samoczynnie się włącza. Jest to trzecie ujęcie wody do celów gospodarczych, gdzie sami mieszkańcy mogą korzystać z jej poboru. W ubiegłym roku otworzyliśmy ujęcie wody na granicy Joniny – Ryglice oraz w miejscowości Lubcza, również na studniach, z których korzystała szkoła podstawowa.

Susza, która występuje na terenie Gminy Ryglice, spowodowała, że w części studni obniża się poziom wód, w związku z tym zauważalne są jej braki.

Burmistrz Ryglic,

Paweł Augustyn