UCZNIOWIE Z ZSP W RYGLICACH NA WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ W SŁONECZNEJ SYCYLII

13 czerwca 2024

W dniach 19-26 maja br. czworo uczniów z ZSP w Ryglicach wraz z opiekunami uczestniczyło w mobilności w ramach projektu „Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution” z programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Modice – miejscowości, w której mieści się szkoła włoskiego koordynatora. W spotkaniu wzięli również udział partnerzy z Turcji oraz Węgier.

Tematem przewodnim projektu jest zarządzanie odpadami, jak również kwestia oszczędności i wykorzystania naturalnych źródeł, w szczególności wody. Podczas spotkania, młodzież miała okazję zaprezentować Polskę, Małopolskę, Ryglice i szkołę oraz zobaczyć prezentacje na temat działania szkół i instytucji partnerskiej.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z ekspertem ds. ochrony wody, zobaczyli ekologiczną farmę produkującą sery oraz doskonalili wiedzę i umiejętności podczas warsztatów kulinarnych i gier tematycznych. Wszystkie działania projektowe miały na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej.

Oprócz realizacji zadań tematycznych, uczniowie poznali najważniejsze zabytki Modicy oraz zwiedzili Syrakusy – miasto umieszczone na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Warto zaznaczyć, że obecny projekt jest drugim projektem, którego koordynatorem jest ta sama szkoła – Ipsseoa e AA „P.PI Grimaldi” z Modicy, dlatego atmosfera była wspaniała, niemalże rodzinna, a tydzień spędzony na Sycylii pozostanie na zawsze we wspomnieniach uczniów.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn