Trwa rekrutacja do 11. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

29 maja 2023
#StartUP Małopolska to program szkoleniowo-mentorski dla firm MŚP z
Małopolski zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 r. Jest on kierowany
przede wszystkim do startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania.
Program obejmuje m.in. indywidualne konsultacje z mentorami (aż 30
godzin dla każdej firmy), specjalistyczne warsztaty w obszarach
kluczowych dla rozwoju firmy (takich jak m.in. marketing, sprzedaż,
prezentacja oferty), udział firm w wydarzeniach branżowych i
startupowych. Dodatkowo przez cały okres udziału w programie firmy
objęte są opieką managera akceleracji, który określa indywidualne
ścieżki akceleracji dla każdej firmy (w tym szczegółowy plan pracy
z ekspertami i mentorami, adekwatny do potrzeb konkretnej firmy), a na
zakończenie udziału w programie plan i kierunki dalszego rozwoju
firmy.
W ramach każdej edycji programu wsparcie uzyskuje ok. 8 firm. Jest ono
ukierunkowane
na indywidualne podejście do każdej firmy, aby zapewnić jak
najwyższą efektywność. Udział w programie jest bezpłatny dla firm.
W efekcie udziału w programie firmy zdobywają wiedzę istotną przy
rozwijaniu swoich produktów, skalowaniu biznesu, wchodzeniu na nowe
rynki i pozyskiwaniu inwestorów. Mają też możliwość nawiązania
kontaktów, m.in. z inwestorami czy potencjalnymi odbiorcami
technologii, a także skorzystania ze wsparcia doświadczonych
mentorów.
Jest to możliwe dzięki organizacjom wspierającym merytorycznie
program, którzy reprezentują m.in. fundusze inwestycyjne, duży biznes
oraz firmy działające na rynkach międzynarodowych.
W dotychczasowych dziesięciu edycjach programu ze wsparcia skorzystały
72 firmy z Małopolski.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.startup.malopolska.pl. Na stronie znajduje się również
elektroniczny formularz rekrutacyjny, poprzez który można zgłosić
się do programu.
Rekrutacja do 11. edycji #StartUP Małopolska trwa do 11 czerwca.
Zapraszamy!