Tłusty Czwartek – Babski Comber w Zalasowej

17 lutego 2023

Koło Gospodyń Wiejskich z Kowalowej zorganizowało w Pałacu pod Dębami w Zalasowej biesiadę z okazji Tłustego Czwartku. Na wspólne świętowanie zaproszone zostały wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Ryglice, zespoły ludowe, twórcy ludowi, Pani Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach wraz z pracownikami, Burmistrz Ryglic oraz Wiceburmistrz.

Ponad 150 osób wspaniale się bawiło. Zespoły przygrywały, a wszyscy wspólnie śpiewali pieśni ludowe. Nie obyło się też bez tańców oraz poczęstunku, który przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich.

Biesiada ta była również podsumowaniem wszystkich wydarzeń organizowanych przez Urząd Miejski w Ryglicach z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w roku 2022.

W tym miejscu chcę podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich z Kowalowej na czele z Przewodniczącą Panią Aliną Stojak za zorganizowanie biesiady oraz wszystkim biorącym udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Chcę również podziękować za wspólną pracę w poprzednim roku i Państwa poświęcenie, bo przecież pracowaliście społecznie, biorąc udział i współorganizując wiele wydarzeń w Naszej Gminie.

Jesteście Państwo nie tylko społecznikami, ale przyjaciółmi Miasta i Gminy Ryglice.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn