Szkody łowieckie

9 sierpnia 2023

W dniu wczorajszym spotkałem się z rolnikami, którzy zebrali ponad 700 podpisów pod pismem dot. szkód łowieckich, ponieważ dzika zwierzyna a w szczególności dziki wyrządzają szkody w uprawach. Wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie, zorganizowałem spotkanie z nadleśnictwem, z kołami łowieckimi, z łowczym powiatowym aby rozwiązać problem szkód łowieckich. Co roku zwracałem się do kół łowieckich o zwiększenie ilości odstrzałów o 200% opiniując plany obwodów łowieckich. Niestety do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu problem ten nie został rozwiązany.

W związku z tym na kolejne spotkanie z rolnikami zaproszę przedstawicieli Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Likwidacja szkód łowieckich oraz ilość odstrzałów dzikiej zwierzyny nie leży po stronie Gminy Ryglice, zajmują się tym wyżej wymienione instytucje.

W załączeniu pismo rolników oraz pismo Burmistrza skierowane do Nadleśnictwa.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

SKM_C300i23080512130

SKM_C300i23080512140