Szkody łowieckie

11 lipca 2023

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z rolnikami z Gminy Ryglice, którym dzikie zwierzęta wyrządzają notorycznie szkody w uprawach. Podczas dyskusji Burmistrz poinformował, że bardzo mu zależy na rozwiązaniu tego problemu. Burmistrz opiniując każdy plan łowiecki zaleca zwiększanie odstrzałów o 200%.

Szkody łowieckie powinny być wypłacane w 100% za poniesione straty, tak jak przedstawione było to już w 2021 roku.

W związku z obowiązującą ustawą ciężar wypłat odszkodowania ciąży na kołach łowieckich natomiast nadleśnictwa zatwierdzają plany ilości odstrzałów na co Gmina Ryglic nie ma wpływu bezpośredniego.

Wypracowaliśmy z rolnikami wspólne stanowisko: w którym Burmistrz jako przedstawiciel rolników zwoła kolejne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Wojewody Małopolskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych oraz Kół Łowickich z terenu Gminy Ryglice. Spotkanie odbędzie się w miesiącu październiku tak aby omówić i rozwiązać wszelkie problemy związane ze szkodami łowieckimi. Rolnicy zobligowali się do zebrania większej ilości podpisów poszkodowanych rolników, które wesprą zaproszenie Burmistrza.

Wszystkim rolnikom dziękuje za poświęcony czas na spotkanie.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn