Stypendium i Karta Seniora w Ryglicach

22 lutego 2024

Wczoraj na sesji Rady Miejskiej w Ryglicach Radni podjęli uchwałę, która ustanowiła przyznanie dzieciom klas od 4 do 8 stałych finansowych jednorazowych stypendiów Burmistrza Ryglic dla najlepszych uczniów. Stypendium przyznaje się uczniowi z klasy IV-VIII, który osiągnął średnią ocen wynoszącą co najmniej 5,5 i spełnił przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów:

– w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych Małopolskiego Kuratora Oświaty,

– w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium uzyskał tytuł laureata w konkursach tematycznych Małopolskiego Kuratora Oświaty,

– uzyskał na koniec roku szkolnego najwyższą średnią ocen w klasie.

W ubiegłym roku pracował zespół, w skład którego wchodzą dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektor przedszkola oraz Pani Inspektor ds. Oświaty Anna Zielińska, który opracował regulamin wypłat stypendiów Burmistrza Ryglic.

 

Na sesji Radni podjęli również decyzję o przyznaniu seniorom Ogólnopolskiej Karty Seniora. Zaproponowałem radzie takie rozwiązanie, ponieważ karta będzie umożliwiać seniorom uzyskanie dodatkowych zniżek przy zakupach czy usługach w całej Polsce, w około trzech tysięcy podmiotach, które są zrzeszone w Karcie Seniora.

W miesiącu marcu chętnym seniorom wręczane będą Karty Seniora.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

źródło: tarnowska.tv