Stałe stypendia w Ryglicach

5 września 2023

Pierwszy raz w historii Gminy Ryglice będą przyznawane stałe stypendia uczniom, pierwsze zostaną wypłacone na koniec tego roku szkolnego, z każdej klasy trzy pierwsze miejsca, czyli uczniowie z najlepszą średnią oraz aktywnością społeczną.

Bardzo mi zależało, aby docenić uczniów z naszej gminy, które osiągają najwyższe średnie, najlepsze wyniki w konkursach oraz są aktywni społecznie. Nadmieniam, że od początku kadencji za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w konkursach przyznawałem jednorazowe stypendia w kwocie 500 zł, takich oszlifowanych diamentów, które już zdobyły stypendia jest 8 osób.

Wczoraj w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego w Zalasowej poinformowałem, że powołałem komisje stypendialną, która będzie się składać z dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora przedszkola w Ryglicach, która przygotuje regulamin przyznawania stypendium dla najzdolniejszych uczniów z klas 4-8.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn