Środki od wojewody na żłobki

31 sierpnia 2023

W dniu wczorajszym wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz odwiedził gminę Ryglice i przekazał środki finansowe wraz z umową na realizacje dwóch żłobków w gminie Ryglice. Żłobki powstaną w Ryglicach w budynku obecnego przedszkola oraz w Lubczy w budynku po byłym ośrodku zdrowia, budynki te zostaną wyremontowane. Obecnie trwa projektowanie remontu budynków i czekamy na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aby jak najszybciej móc otworzyć żłobki.

Łączne dofinansowanie to kwota 2 279 229,02 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Budżetu Państwa. Panu wojewodzie, jak i mi bardzo zależy, aby żłobki powstały jak najszybciej, bo z ubiegłorocznej ankiety przeprowadzonej przez urząd wynika, że jest bardzo duże zainteresowanie rodziców, a zwłaszcza mam, które chcą oddać dzieci do żłobka i mieć możliwość realizacji zawodowej.

Dziękuję Panu wojewodzie za przekazanie tak dużej kwoty, która przyczyni się do rozwoju rodzin gminy Ryglice.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn