Spotkanie ze Starostą Tarnowskim

22 sierpnia 2023

W dniu dzisiejszym spotkałem się w Gminie Ryglice ze Starostą Tarnowskim Romanem Łucarz, omówiliśmy strategiczne inwestycje, które wspólnie będziemy realizować w kolejnych latach. Jako priorytetową inwestycją jest budowa chodnika oraz parkingu wzdłuż cmentarza w Zalasowej. Gmina Ryglice zabezpieczyła na ten cel 1 300 000,00 zł, wkład własny zadeklarował Starosta na wykonanie na drodze powiatowej chodnika oraz przystanku.

Starosta przedstawił również zakres prac na ul. Tuchowskiej w Ryglicach, gdzie będzie przeprowadzany remont nakładki asfaltowej, poprawa mostu w Bistuszowej oraz przejście dla pieszych przy szkole w Bistuszowej. Na remont ul. Tuchowskiej powiat tarnowski złożył wniosek na kwotę 4 000 000,00 zł. Inwestycja ta w 95% realizowana będzie na terenie gminy Ryglice.

Wizytowaliśmy również drogi powiatowe łączące się z drogami gminnymi, które zniszczone zostały po ulewnych deszczach, uzgodniliśmy zakres prac w tym zakresie, aby naprawić uszkodzenia.

Wizytowaliśmy również inwestycje budowy chodnika i mostu w Zalasowej, a przede wszystkim połączenia drogi powiatowej z ul. Tuwima w Zalasowej.

Cieszę się, że współpraca z Burmistrzem Ryglic układa się bardzo dobrze, stąd wspólne inwestycje realizowane są sprawnie i terminowo. Praktycznie każda inwestycja powiatowa realizowana na ternie Gminy Ryglice łączy się z nieruchomościami gminnymi. Przebudowa drogi na ul. Tuchowskiej w Ryglicach jest inwestycją, o którą gmina Ryglice zabiegała wiele lat. Dziękuję również Burmistrzowi za wygospodarowanie tak dużej kwoty na budowę chodnika wraz z parkingiem w Zalasowej. Moim planem jest, aby ta inwestycja w kolejnych latach była zrealizowana.” – mówi Starosta Tarnowski – Roman Łucarz.

Dziękuję staroście za każdą złotówkę przekazaną dla gminy Ryglice na inwestycje, które służą przede wszystkim naszym mieszkańcom oraz przyczyniają się do rozwoju gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn