Spotkanie z Wicepremierem RP Panem Henrykiem Kowalczykiem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 marca 2023

W dniu wczorajszym w Tarnowie uczestniczyłem w spotkaniu z Wicepremierem RP Panem Henrykiem Kowalczykiem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowanym przez Panią Poseł na Sejm RP Annę Pieczarkę. Tematem spotkania była aktualna sytuacja w rolnictwie oraz dyskusja nad finansowaniem projektów realizowanych poprzez samorządy ze środków finansowych Ministerstwa.

Pan Wicepremier przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie oraz poprosił rolników i samorządowców o składanie propozycji zmian ustawowych, które ułatwiłyby ich funkcjonowanie. Zapewnił też, że będą przekazywane środki na działania, które samorządy realizują w ramach różnych projektów. Wicepremier poinformował, że wszystkie działania podejmowane są po to, aby mieszkańcom naszego kraju żyło się lepiej.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn