Spotkanie konsultacyjne w spichlerzu

29 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

Kończy się okres realizacji dotychczasowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także obecny okres programowania w Unii Europejskiej. To oznacza, że przed nami czas podsumowania dotychczasowych działań, a także pierwszych refleksji o efektach jakie te działania przyniosły naszej gminie i całemu obszarowi działania LGD. Nowy okres programowania, w który wkraczamy oznacza konieczność wprowadzenia nowego podejścia i rozwiązań organizacyjnych, wyznaczenia nowych celów i zaplanowania działań, a być może także redefiniowania wcześniej wyznaczonych kierunków.

Będziemy chcieli proces ten przeprowadzić w sposób maksymalnie partycypacyjny – włączając i angażując Państwa na różnych etapach procesu diagnostycznego oraz definiowania celów i planowania ważnych działań z punktu widzenia rozwoju Gminy Ryglice i całego obszaru.

Pierwsze z cyklu spotkań (które w takiej samej formule zaplanowaliśmy we wszystkich gminach nowo utworzonego Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała) odbędzie się w środę, 29 czerwca o godzinie 18.00 w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach przy ul. Tarnowskiej 25.

W czasie dwugodzinnego spotkania będziemy chcieli odnieść się do kończącego się okres realizacji obecnej strategii, a także porozmawiać o naszych zasobach i atutach, które odróżniają nas od innych regionów i są podstawą budowania naszej lokalnej tożsamości. Siłą rzeczy pewnie nie zabraknie też dyskusji na temat barier, które utrudniają nam realizację naszych celów.

Bez takiej analizy obszaru LGD nie będzie możliwe – w kolejnych krokach – zdefiniowanie nowej ścieżki rozwoju naszego obszaru w ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”.Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunkuJanusz Kowalski, Janusz Jarząb

Realizujemy zakres tematyczny harmonogramu pierwszych spotkań konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027:

1. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych

2. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

3. Analiza obszaru w tym mocnych stron, atutów

4. Analiza potrzeb w tym kontekście

5. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń

6. Analiza potrzeb w tym kontekście

7. Diagnozy strategiczne