Spotkanie informacyjne – dofinansowania do odnawialnych źródeł energii

20 marca 2024

Burmistrz Ryglic zaprasza mieszkańców Gminy Ryglice na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące założeń programów priorytetowych wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sposobów aplikowania o środki na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz wymiany źródeł ciepła, które odbędzie się w sali obrad (pokój nr 3), I piętro Urzędu Miejskiego w Ryglicach dnia 21 marca 2024 r.

Spotkanie poprowadzi Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który będzie dla Państwa dostępny
w godzinach 10:00-14:00. Nasz doradca gminny zapewni pomoc w przeprowadzeniu beneficjenta przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, pomoc merytoryczną podczas realizacji przedsięwzięcia, aż do całkowitego jej rozliczenia.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z programów wdrażanych przez NFOŚiGW.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn