Spotkanie informacyjne – Czyste Powietrze – kompleksowa termomodernizacja budynków oraz wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła

11 grudnia 2023
Burmistrz Ryglic zaprasza mieszkańców Gminy Ryglice na spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w pokoju nr 4, I piętro Urzędu Miejskiego w Ryglicach dnia 12 grudnia 2023 r.
Spotkanie poprowadzi Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który będzie dla Państwa dostępny w godzinach 10:00-15:00.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad programu, przedsięwzięć objętych dofinansowaniem oraz
wysokości i formy dofinansowania. Pracownik WFOŚiGW przeprowadzi również konsultacje indywidualne.
Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z Programu Czyste Powietrze.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn