Samochód dla OSP Ryglice

4 kwietnia 2023

W dniu 31.03.2023 r. Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Kukułka wraz z Prezesem OSP Panem Andrzejem Jeziorem oraz Komendantem Gminnym OSP Panem Wiesławem Siedlikiem odebrali promesę na zakup nowego lekkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu strażackiego. Łączny koszt zakupu samochodu wynosi 400 000,00 zł. W przedmiotowej kwocie jest uwzględnione dofinansowanie ze strony Gminy, jak i środki OSP.

Cieszę się, że jednostka OSP Ryglice nabędzie nowy samochód, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Życzę Strażakom, aby służył im jak najlepiej dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn